tashi phuntsho
email
phuntshot@lhuentse.gov.bt
Phone
17596055