Tsheltrim Tharchen

Tsheltrim tharchen
Designation
LHS-I
Organization
DVH,Lhuentse
Phone
17485816