*VISION* : A vibrant Dzongkhag that is culturally strong, socially cohesive, economically sound and environmentally healthy with governance ethics. *འཆར་གནང་།* རྫོང་ཁག་འདི་ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་བཟང་དང་ལྡན་ཏེ་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་མ་ཉམས་མི་སྡེའི་མཐུན་སྒྲིག་ཆེ་བ་རང་དགོ་རང་ལང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ལྡམ་པ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཉམས་དགའ་བའི་རྫོང་ཁག་ཅིག་སྦེ་གནས་པ། *MISSION* : To create an enabling environment for holistic development by ensuring prompt and better services to be self reliant Dzongkhag. *དམིགས་ལཱ།* རྫོང་ཁག་འདི་རང་དགོ་རང་དྲོངས་སྦེ་གནས་ཐབ་ལུ་ལེགས་བཟང་གི་ཞབས་ཏོག་ཐོགས་པམེད་པར་མཁོ་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོགས་ཚང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་བརྩོན་ཤུགས་བཀྱེད་ནི་ལུ་དམིགས་པ།

Chronology of Dzongdags

 
CHRONOLOGY OF DZONGDAGS
SL NO NAME TENNURE
1 Dasho Lhuentsip (Kunzang Namgay) 1945-1958
2 Leykhung Khotsha 1958-1964
3 Dasho Nidup (Dop Sharip)  
4 Dasho Pelden Dorji (6 Yrs) 1964-1968
5 Dasho Nidup Dorji (Ngatsand Mongar) (3 Yrs) 1969-1971
6 Dasho Shar Rinzin (Zimpon Wogma K. Jamtsho) 1972-1979
7 Dasho Ngawangla 1979-1988
8 Dasho Pemba Gyeltshen 1988-1991
9 Dasho Sherub Gyeltshen 1991-1998
10 Dasho Nima Wangdi 1998-2003
11 Dasho Tshewang Norbu 2003-2007
12 Dasho Tshering Kezang 24/10/2007-29/03/2013
13 Dasho Sonam Wangyel 30/03/3013 – 28/06/2016
14 Dasho Jambay Wangchuk 28/06/2016 – onward

 

 Posted by admin at 10:47 am
© 2011 Dzongkhag Administration, Lhuentse Contact webmaster @ glham@lhuentse.gov.bt. Tel: +975 04 545100, Fax +975 04 545100 Privacy Policy | Legal Disclaimer | Copyright